Prievidza hľadá nových poslancov

15.07.2018 - Prievidza hľadá nových poslancov. S touto iniciatívou prichádza občianska iniciatíva Spolu sme Prievidza. Je rozhodnutá pomôcť novým tváram mesta presadiť sa v komunálnej politike a ukázať, že poslancami nemusia byť iba kandidáti nominovaní politickými stranami.

Niet osobnejšej politiky, ako je tá komunálna. Poslanec pracuje pre okolie, v ktorom sám žije a svojich voličov stretáva alebo môže stretávať každý deň. Aj preto je vhodné, aby v regionálnej politike bolo čo najviac poslancov z radu aktívnych občanov. „Poznáte vo svojom okolí niekoho, kto by bol vhodným kandidátom na poslanca do mestského zastupiteľstva v Prievidzi, alebo máte čo ponúknuť mestu priamo vy?“ vyzýva Michal Dobiaš, predseda občianskej iniciatívy Spolu sme Prievidza.

Hľadáme ľudí, pri ktorých nás nezaujíma farba ich straníckeho trička ale ľudí, ktorí majú aktivity či srdce naladené v prospech zlepšovania života v meste. Každé mesto má ľudí, ktorí majú vynikajúce zámery a mnohokrát už prispeli k jeho rozvoju. A to má byť dostatočnou zárukou toho, že to s mestom myslia vážne. Pretože keď niekomu na meste záleží a dlhodobo sa oň stará v akejkoľvek miere či oblasti, zaslúži si dostať viac priestoru. Práve takýmto osobám je určená výzva podieľať sa na vedení samosprávy.

„Hlavnou ideou je, aby aktívni ľudia, ktorí už dlhodobo pre mesto robia záslužnú činnosť, dostali možnosť o meste rozhodovať. Preto hľadáme nové tváre a nových ľudí s príbehom a chuťou kandidovať na poslanca Prievidze. Priestor je v každom volebnom obvode,“ vysvetlil svoj zámer Michal Dobiaš.

Za kandidáta na poslanca MsZ v Prievidzi sa môžu prihlasovať jednotlivci, alebo môžu niekoho nominovať aj priamo občania. V prihláške treba uviesť príbeh alebo motiváciu kandidáta na poslanca do MsZ.

Cieľom aktivity je dať možnosť rozhodovať o meste aj novým tváram, novým ľuďom s reálnymi výsledkami a snahami mesto posúvať ďalej. Kandidáti, ktorí budú vybraní, dostanú možnosť spojiť sa do občianskej iniciatívy Spolu sme Prievidza.

Prihláste sa
Chcete sa pridať a pomôcť Prievidzi? Dajte o sebe vedieť alebo navrhnite svojho známeho. Stačí napísať meno a priezvisko kandidáta, ktorého navrhujete, a uviesť kontakty na neho a jeho príbeh alebo motiváciu. E-mail: info@spolusmeprievidza.sk
Detail
Zdieľaj článok na: Zdieľaj na Facebooku Facebook

Stránky www.michaldobias.sk prevádzkuje Michal Dobiaš, poslanec MsZ v Prievidzi. Všetky práva vyhradené.

© 2024 Created by WebCreative.info All rights reserved.