Členstvo v komisiách

2003 – trvá:
Centrum voľného času SPEKTRUM Prievidza
člen rady školy CVČ Spektrum Prievidza

2010 - trvá:
Materská škola na Ul. V. Clementisa v Prievidzi
člen rady školy

2010 - 2013:
Komisia mládeže a voľnočasových aktivít pri MsZ Prievidza
predseda komisie, od 21. 12. 2010 iba člen komisie

2009 – 2010:
Komisia školstva, kultúry a športu
člen komisie

2007 – 2010:
Turisticko-informačná kancelária mesta Prievidza, n. o.
predseda správnej rady

2006 – 2010:
Základná škola na Ul. Energetikov v Prievidzi
člen rady školy

2006 - 2009:
Komisia regionálneho rozvoja pri MsZ Prievidza
predseda komisie

2005 – 2011:
Mládež, nezisková organizácia
predseda správnej rady

2005 - 2006
Turisticko-informačná kancelária Horná Nitra
zástupca Mesta Prievidza vo výkonnom orgáne združenia

2005 - 2006
Združenie obcí pre separovaný zber SEPAZ
zástupca Mesta Prievidza na Valnom zhromaždení

2003 – 2010:
Materská škola na Ul. M. Gorkého v Prievidzi
člen rady školy

2003 – 2010:
Masmediálna rada Mesta Prievidza
člen rady

2003 - 2009:
Komisia mládeže a voľnočasových aktivít pri MsZ Prievidza
predseda komisie

Stránky www.michaldobias.sk prevádzkuje Michal Dobiaš, poslanec MsZ v Prievidzi. Všetky práva vyhradené.

© 2024 Created by WebCreative.info All rights reserved.