Kontakt

Pre osobný kontakt:
Informačné centrum mladých Prievidza, Tenisová č. 25 Prievidza

Telefón, E-mail a internet:
Tel.: 0905 199 003
Web: www.michaldobias.sk
E-mail: michal@michaldobias.sk

Faceboook:
www.facebook.com/michalonline
www.facebook.com/kopanice

Stránky www.michaldobias.sk prevádzkuje Michal Dobiaš, poslanec MsZ v Prievidzi. Všetky práva vyhradené.

© 2023 Created by WebCreative.info All rights reserved.