Sídlisko Kopanice

Naše mesto za posledné roky mení svoju tvár. Svoju tvár mení aj sídlisko Kopanice, alebo pejoratívne pomenovaný Sever. Za posledné obdobie sme svedkami mnohých zmien na Severe. Buduje sa nová individuálna bytová výstavba, boli sme svedkami „zmiznutia“ starých podchodov, ktoré nahradili chodníky pre peších. Pozrime sa spolu do nedávnej minulosti a poďme odhaľovať našu budúcnosť.
Prehľad mojich aktivít:
Starú betónovú pivnicu v areáli MŠ na Ulici V. Clementisa sme zbúrali!
Pamätáte si na starú betónovú pivnicu v areáli MŠ na Ulici V. Clementisa? Tú ešte v roku 2008 vyhlásilo mesto Prievidza za nadbytočnú a vyradilo ju zo svojho majetku. Následne ju mesto zbúralo. V rámci druhej etapy bolo v roku
Zrekonštruované námestie na Ul. energetikov
Námestie na Ul. energetikov v Prievidzi prešlo v uplynulom období kompletnou rekonštrukciou. V rámci nej bola položená nová zámková dlažba, opravená fontána, umiestnené nové stĺpy verejného osvetlenia, lavičky a smetné nádoby. Celkový vzhľad námestia dotvára nová zeleň. Náklady na rekonštrukciu
Rigol s odpadkami nahradil trávnik
Pamätáte si ešte na rigol na Ul. Clementisa smerom na Dubovú ulicu? Rigol slúžil na odtok vody z vodojemu do kanalizácie. Posledné roky ale slúžil ako skládka odpadov a miesto prerastené náletmi a burinou. Ešte v roku 2009 sme vybudovali
Staré podchody nahradil nový chodník
Pamätáte si ešte na staré podchody na sídlisku Kopanice? Boli dva. Jeden pri obchodnom centre ABC market a druhý pri Mestskej polícií. Podchody boli postavené ešte v roku 1977. Nikdy neboli skolaudované. V podchodoch sa zdržiavali neprispôsobivé osoby, bol tam
Nové dopravné značenie na sídlisku Kopanice.
Na základe podnetu od občanov nášho mesta som sa snažil hľadať riešenie na osadenie dopravných značení "Pozor – zvýšený pohyb detí" a to na uliciach energetikov a M. Gorkého. Po niekoľkých mesiacoch sa to podarilo. Na obidvoch uliciach je z

Stránky www.michaldobias.sk prevádzkuje Michal Dobiaš, poslanec MsZ v Prievidzi. Všetky práva vyhradené.

© 2023 Created by WebCreative.info All rights reserved.