Deti a mládež

Mesto Prievidza – na ceste k modernému Európskemu mestu – potrebuje definovať hlavné ciele svojej politiky, ako aj spôsoby, ktorými zabezpečí ich realizáciu. Osobitnú pozornosť si pritom zasluhujú práve mladí obyvatelia mesta. Oni budú žiť a pracovať v modernom meste, ktoré ctí všeľudské hodnoty a vytvára podmienky pre dôstojný život všetkých skupín svojich obyvateľov. Ako dlhoročný pracovník s mládežou som dostal priestor na vytváranie podmienok pre prácu s deťmi a mládežou v našom meste.
Prehľad mojich aktivít:
Ubytovňa Mládež
Jedným zo základných pilierov Koncepcie práce s deťmi a mládežou v meste Prievidza je vybudovanie mládežníckej ubytovne. Vyrastie na sídlisku Kopanice, v priestoroch Centra voľného času SPEKTRUM. Stavať sa začala podľa vzoru podobnej ubytovne, ktorá sa nachádza v obci Veľké
Nové a dôstojné priestory pre Centrum voľného času SPEKTRUM
Už je to šesť rokov, čo sa Centrum voľného času Spektrum presťahovalo z pôvodných priestorov na Ul. Sama Chalúpku do budovy bývalej Základnej školy na Ul. K. Novackého. Budova školy bola v dosť zlom stave, ale postupnou rekonštrukciou a opravami
Koncepcia práce s deťmi a mládežou v meste Prievidza.
Mestské zastupiteľstvo v Prievidzi svojím uznesením číslo 101/2004 zo dňa 27. apríla 2004 schválilo Koncepciu ochrany a podpory detí a mládeže v meste Prievidza do roku 2007. Schválený materiál bol prvým koncepčným a prierezovým materiálom na úrovni mesta Prievidza,

Stránky www.michaldobias.sk prevádzkuje Michal Dobiaš, poslanec MsZ v Prievidzi. Všetky práva vyhradené.

© 2023 Created by WebCreative.info All rights reserved.