Cestovný ruch

Hlavným účelom pôsobenia mesta Prievidza v oblasti rozvoja cestovného ruchu je vytvorenie jeho dobrého imidžu a zlepšenie služieb v oblasti poskytovania informácií a poradenstva v oblasti cestovného ruchu, vrátane zabezpečenia profesionálnej propagácie cestovného ruchu v meste s previazaním na región horná Nitra ako celku. Cestovnému ruchu v meste Prievidza sa venujem od roku 2007.
Prehľad mojich aktivít:
Zlatá prievidzská cesta
Zlatá prievidzská cesta je komplexný prehliadkový okruh mestom Prievidza, v rámci ktorého budú môcť návštevníci mesta odhaľovať skutočné príbehy na autentických miestach, spomienky starých Prievidžanov, až po neuveriteľné legendy, jedná sa teda o prechádzku starou históriou mesta od úsvitu dejín
Vzbura prievidzských žien
Cieľom Vzbury prievidzských žien je vytvorenie tradície veľkých výročných trhov, ktoré sa na území mesta Prievidza uskutočňovali od 15. storočia na základe významnej polohy mesta na križovatke obchodných ciest. Pôjde o trojdňový dobový trh na Námestí slobody v Prievidzi, ktorého
Turisticko-informačná kancelária mesta Prievidza, n. o.
Od roku 2006 som upozorňoval na problémy a nedostatky v práci Turisticko-informačnej kancelárie mesta Prievidza. V tomto období zabezpečovala pre mesto Prievidza činnosť TIK na základe zmluvného vzťahu tretia osoba. Uznesením Mestského zastupiteľstva v Prievidzi číslo 154/07 zo dňa 30.

Stránky www.michaldobias.sk prevádzkuje Michal Dobiaš, poslanec MsZ v Prievidzi. Všetky práva vyhradené.

© 2023 Created by WebCreative.info All rights reserved.