Jožko Zberčík učí deti chrániť prírodu a triediť odpad!

18.12.2017 - Atraktívnymi ilustráciami a pomocou básní vedie brožúrka Jožko Zberčík a jeho družina žiakov základných škôl k ochrane prírody a správnemu nakladaniu s odpadom.

Projekt Jožko Zberčík a jeho družina vytvorilo Občianskej združenie Spolu sme Prievidza s finančnou podporou Trenčianskeho samosprávneho kraja. Výsledkom je krásna plnofarebná brožúrka, ktorá pomocou ilustrácii od Hany Kurhajcovej vedie deti k ochrane prírody.

„Publikácia hovorí detským jazykom, vtipnými básňami a hravými obrázkami vychováva deti k správnemu nakladaniu s odpadmi, učí ich, aké druhotné suroviny poznáme, ako ich máme správne triediť a tak chrániť naše životné prostredie“ hovorí Michal Dobiaš, predseda združenia Spolu sme Prievidza.

Doplnkom k tlačenej verzii je aj putovná výstava veľkorozmerných ilustrácií s rozmerom 100 x 70 centimetrov, ktorá bude umiestnená na základných školách v okrese Prievidza. Vďaka tomu sa tak deti ešte viac zoznámia s problematikou ochrany prírody.

„O ochrane prírody a potrebe triedeného zberu je nutné hovoriť už v mladom veku a jazykom, ktorému deti rozumejú. Tak získajú správne návyky, pochopia, že neporiadok do prírody nepatrí a odpad je potrebné správne triediť. Celý koncept projektu Jožko Zberčík a jeho družina je ladený vtipne a tak, aby deti nielen vzdelával ale aj zabavil,“ dodáva Michal Dobiaš.

Brožúrka bola vydaná v náklade 2 000 kusov a tlačená na 100% recyklovanom papieri. Celý projekt Jožko zberčík a jeho družina bol zrealizovaný s finančnou podporou Trenčianskeho samosprávneho kraja v rámci grantového environmentálneho programu Zelené oči, ktorý tvorí súčasť projektu Zelená župa.

Na otvorení projektu sa zúčastnil aj poslanec Trenčianskeho samosprávneho kraja Ing. Richard Takáč. Ten okrem iného povedal: „som veľmi rád, že sa podarilo vydať túto veľmi peknú informačnú brožúrku pre naše deti. Sám som ochranca prírody a uvedomujem si, že stále sme sa nenaučili správne triediť odpad a s touto výchovou treba začať naozaj už o detí. A tento projekt nie je iba o správnom triedení druhotných surovín, ale aj o ochrane prírody a ochrane zvierat, pretože keď si prečítate túto brožúrku tak pochopíte, že Jožko zberčík má vo svojej družine rôzne zvieratká, ktoré mu pomáhajú chrániť naše životné prostredie“.

Základné školy si môžu publikáciu aj putovnú výstavu pre svojich žiakov bezplatne objednať na adrese občianskeho združenia Spolu sme Prievidza.
Detail
Detail
Detail
Detail
Detail
Detail
Detail
Zdieľaj článok na: Zdieľaj na Facebooku Facebook

Stránky www.michaldobias.sk prevádzkuje Michal Dobiaš, poslanec MsZ v Prievidzi. Všetky práva vyhradené.

© 2024 Created by WebCreative.info All rights reserved.