Diviaky v Prievidzi

10.10.2017 - V súvislosti s výskytom diviačej zveri v Prievidzi a zvlášť na sídlisku Kopanice by som sa rád k tomuto problému vyjadril aj ja. Faktom je, že diviaky sú premnožené a ich bežné zdržiavanie sa priamo v uliciach nášho mesta sa stalo realitou. Myslím si, že všetky naše zákony žiaľ, viac chránia samotných diviakov ako obyvateľov. A treba povedať aj to, že humánny spôsob riešenia tohto problému pravdepodobne neexistuje. V každom prípade sa pokúsim pomenovať tri základné problémy a ponúknuť aj ich riešenia. Uvedomujem si ale, že ja nie som ten, kto to môže riešiť. Riešiť to môžeme všetci spolu ale hlavne poľovné združenia. Skúsme si však tieto tri veci pomenovať.

1. DIVIAČIA ZVER JE EXTRÉMNE PREMNOŽENÁ
Diviaky sú naozaj premnožené a postupne sa sťahujú bližšie k bytovým obydliam. Čiastočne preto, že ľudia likvidujú ich prirodzené lokality výskytu a čiastočne sú zo svojho územia vytláčané medveďmi. A pochopiteľne, idú aj za potravou, ale k tej sa vyjadrím neskôr. Osobne si myslím, že ak sú diviaky premnožené, je potrebné zabezpečovať ich odstrel. Okresný úrad v Prievidzi síce vydal súhlas na ich neobmedzený odstrel, poľovné združenia ho však nevykonávajú v dostatočnej miere.

Druhým problémom je naša legislatíva. Diviaky nám chodia po našich cestách a chodníkoch, tu ich však poľovníci strieľať nemôžu, pretože sú v obytnej zóne. Navyše, ak by ich odstrelil policajti, alebo ktokoľvek iný, dopustil by sa trestného činu pytliactva. Jediným riešením je preto nahnať diviaky do bezpečnej vzdialenosti v lese a tam zabezpečiť ich odstrel. Riešením je aj odchyt diviakov do špeciálnych klietok. Mesto zvažuje, že by ich zaplatilo, samotný odchyt však opäť môžu robiť iba poľové združenia, nakoľko diviačia zver je ich majetkom.

2. ZARASTENÉ A ZNEČISTENÉ LESY A LÚKY
Druhým problémom pomerne veľkého výskytu diviakov v Prievidzi je, že okolie vstupov do lesov je doslovne zarastené rôznymi náletovými drevinami a kríkmi. Vlastníci pozemkov ich vôbec nečistia, nekosia a neodstraňujú náletové dreviny. A to je pre diviakov raj na zemi. Cítia sa tam bezpečne. Keby tieto pozemky boli pravidelne čistené, je to tretina úspechu a určite by to významne pomohlo pri riešení veľkého výskytu diviakov. Príslušné orgány síce vyzvali vlastníkov pozemkov aby si ich vyčistili, ich odozva však bola minimálna. A vymožiteľnosť tohto práva je nulová. Keby dokonca chcel štát alebo mesto vyčistiť tieto pozemky, porušíme zákon, pretože súkromné vlastníctvo je nedotknuteľné. Kocúrkovo, čo vám poviem.

3. NEKŔMIŤ DIVIAKY!
A toto je najzásadnejšia časť celého problému. Ako som písal už na začiatku, humánne riešenie tohto problému neexistuje. Nemôžeme kŕmiť diviaky. Obyvatelia nášho mesta to však veľkom robia. Sám som bol svedkom, ako istá pani na Ul. M. Gorkého po tom, ako zbadala z balkóna diviakov pred domom, im hodila igelitku zo šupinami zo zeleniny. V Čerešňovom sade sme zas našli zemiakov, kosti, mäso a podobne. Kŕmiť diviaky nie je zákonom zakázané. Ale ako potom chceme proti nim bojovať, keď ich samy kŕmime? Diviakom stačí dať raz najesť, veľmi dobre si to zapamätajú a na druhý deň vám budú jesť aj z ruky. Preto najdôležitejší faktor je – NEKŔMIŤ!

Aj ja mám rád zvieratá. Ale opakujem, humánne riešenie tohto problému neexistuje. Buď sa budeme snažiť ochrániť naše rodiny a deti, alebo si diviaky urobia z Prievidze vlastné bývanie. Urobil som tri body, čo je potrebné urobiť. Ak budeme riešiť iba jeden z tých troch bodov, problém nevyriešime. Musíme sa zamerať na riešenie všetkých bodov súčasne, pretože iba vtedy dosiahneme požadovaný efekt. A konať musíme naozaj rýchlo. Ak nebudeme konať najbližšie dva – tri mesiace, tak problém môžeme mať ešte väčší.

Skúsme si totiž trochu započítať. Vezmime do úvahy, že v okolí Prievidze je zhruba 30 diviakov. Z nich by mohla byť polovica samíc. Ak máme okolo 15 samíc, je reálne, že minimálne 10 z nich bude mať na jar mladé. A že každá ich môže mať tak 8. Môže sa teda stať, že ak teraz máme problém s 30 diviakmi, na jar ich môže byť viac ako 100!

Minulý týždeň sa na Mestskom úrade v Prievidzi konalo pracovné rokovanie za účasti predstaviteľov mesta, Okresného úradu ale aj poľovníkov. A z tohto stretnutia mám mimoriadne dobrý pocit. Bolo konštruktívne a naozaj sme hľadali riešenia, čo urobiť. A v krátkej dobe by sa mnohé z nich mohli aj realizovať. Žiaľ, nezáleží to iba od Mesta Prievidza alebo Okresného úradu v Prievidzi. My veľmi chceme. Ale konať môžeme iba v tej miere, ktorú nám zákon ponúka.

Pomôcť môžete aj vy! Ak ste vlastníkmi pozemkov v okolí lesov, vyčistite si ich od náletov a neporiadku. Alebo upozornite susedov a známych, aby diviakov nekŕmili.

Michal Dobiaš
Poslanec MsZ Prievidza
Detail
Zdieľaj článok na: Zdieľaj na Facebooku Facebook

Stránky www.michaldobias.sk prevádzkuje Michal Dobiaš, poslanec MsZ v Prievidzi. Všetky práva vyhradené.

© 2024 Created by WebCreative.info All rights reserved.