Sídlisko Kopanice

Naše mesto za posledné roky mení svoju tvár. Svoju tvár mení aj sídlisko Kopanice, alebo pejoratívne pomenovaný Sever. Za posledné obdobie sme svedkami mnohých zmien na Severe. Buduje sa nová individuálna bytová výstavba, boli sme svedkami „zmiznutia“ starých podchodov, ktoré nahradili chodníky pre peších. Pozrime sa spolu do nedávnej minulosti a poďme odhaľovať našu budúcnosť.
Starú betónovú pivnicu v areáli MŠ na Ulici V. Clementisa sme zbúrali!
Pamätáte si na starú betónovú pivnicu v areáli MŠ na Ulici V. Clementisa? Tú ešte v roku 2008 vyhlásilo mesto Prievidza za nadbytočnú a vyradilo ju zo svojho majetku. Následne ju mesto zbúralo.

V rámci druhej etapy bolo v roku 2010 vybudované úplne nové oplotenie vrátane oporného múrika. Zároveň bolo odstránené staré a v značnej miere poškodené pôvodné oplotenie. Súčasťou prác bolo vybudovanie nového verejného osvetlenia, ktoré osvetlí prechodový chodník od jestvujúcej reštaurácie HEKTOR popri MŠ zo zadnej strany obchodných prevádzok. Výborná správa je, že sa nám podarilo nájsť riešenie na zachovanie krásneho listnatého stromu.

V ďalšej etape bude vybudovaných asi 10 nových parkovacích miest a to hneď pod novým oplotením MŠ. Cez deň ho môžu využívať rodičia detí, ktoré navštevujú MŠ a vo večerných hodinách obyvatelia priľahlého obytného domu.

Michal Dobiaš
Detail
Detail
Detail
Detail
Detail
Detail
Detail
Detail
Detail
Detail
Detail
Detail
Detail
Detail
Detail
Zdieľaj článok na: Zdieľaj na Facebooku Facebook

Stránky www.michaldobias.sk prevádzkuje Michal Dobiaš, poslanec MsZ v Prievidzi. Všetky práva vyhradené.

© 2024 Created by WebCreative.info All rights reserved.