Sídlisko Kopanice

Naše mesto za posledné roky mení svoju tvár. Svoju tvár mení aj sídlisko Kopanice, alebo pejoratívne pomenovaný Sever. Za posledné obdobie sme svedkami mnohých zmien na Severe. Buduje sa nová individuálna bytová výstavba, boli sme svedkami „zmiznutia“ starých podchodov, ktoré nahradili chodníky pre peších. Pozrime sa spolu do nedávnej minulosti a poďme odhaľovať našu budúcnosť.
Rigol s odpadkami nahradil trávnik
Pamätáte si ešte na rigol na Ul. Clementisa smerom na Dubovú ulicu? Rigol slúžil na odtok vody z vodojemu do kanalizácie. Posledné roky ale slúžil ako skládka odpadov a miesto prerastené náletmi a burinou. Ešte v roku 2009 sme vybudovali novú kanalizačnú prípojku, spravili odvodnenie a zasypali štrkom a zeminou. Následne sme kompletne splanírovali zeminu, ktorá tam bola navezená, zatrávnili sme ju a lokalita vyzerá na nepoznanie lepšie.
Toto je naozaj príklad toho, že je to drobnosť „Za málo peňazí veľa muziky...“, ale oko človeka to poteší.

Michal Dobiaš
Detail
Detail
Detail
Detail
Detail
Detail
Detail
Detail
Detail
Detail
Detail
Detail
Detail
Detail
Detail
Zdieľaj článok na: Zdieľaj na Facebooku Facebook

Stránky www.michaldobias.sk prevádzkuje Michal Dobiaš, poslanec MsZ v Prievidzi. Všetky práva vyhradené.

© 2024 Created by WebCreative.info All rights reserved.