Sídlisko Kopanice

Naše mesto za posledné roky mení svoju tvár. Svoju tvár mení aj sídlisko Kopanice, alebo pejoratívne pomenovaný Sever. Za posledné obdobie sme svedkami mnohých zmien na Severe. Buduje sa nová individuálna bytová výstavba, boli sme svedkami „zmiznutia“ starých podchodov, ktoré nahradili chodníky pre peších. Pozrime sa spolu do nedávnej minulosti a poďme odhaľovať našu budúcnosť.
Nové dopravné značenie na sídlisku Kopanice.
Na základe podnetu od občanov nášho mesta som sa snažil hľadať riešenie na osadenie dopravných značení "Pozor – zvýšený pohyb detí" a to na uliciach energetikov a M. Gorkého. Po niekoľkých mesiacoch sa to podarilo. Na obidvoch uliciach je z každej strany osadená viditeľná dopravná značka. Náklady na toto dopravné značenie boli takmer 1 600 euro a v plnej miere to bolo hradené zo strany dvoch sponzorov.

Pevne verím, že aj tieto značenia prispejú k väčšej bezpečnosti prechodu detí do školy a škôlky. Ešte pracujem na iných zámeroch, ktoré by mali priniesť viac bezpečnosti na našich uliciach.

Michal Dobiaš
Detail
Detail
Detail
Detail
Detail
Zdieľaj článok na: Zdieľaj na Facebooku Facebook

Stránky www.michaldobias.sk prevádzkuje Michal Dobiaš, poslanec MsZ v Prievidzi. Všetky práva vyhradené.

© 2024 Created by WebCreative.info All rights reserved.