Priestory pre život

Priestory pre život nie je len frázou. Sú dôležitou súčasťou života človeka a občana, hlavne v mestských aglomeráciách. Počas mojej práce poslanca MsZ som sa zameral na plánovanie, vytváranie a skrášľovanie verejných priestorov a zlepšovanie životného prostredia v ktorom žijeme. Mojím cieľom je vytvárať nové a nové priestory, priestory, ktoré zaujmú, priestory pre život nás všetkých. Tu prinášam niekoľko pekných príkladov dobrej praxe, kedy sa sny premenili na skutočnosť.
Nové detské zariadenia na území mesta Prievidza
Budovaniu nových detských zariadení na území mesta Prievidza sa venujem 4 roky. Predchádzalo mu vypracovanie materiálu "Plán obnovy pieskovísk a detských zariadení na území mesta Prievidza". Tento materiál som vypracoval v lete v roku 2006 a následne som ho predložil ako môj poslanecký návrh. Mestské zastupiteľstvo v Prievidzi ho schválilo dňa 22. augusta 2006.
Na území mesta Prievidza sa podľa pasportizácie z 30. 8. 2004 nachádzalo takmer 250 pieskovísk. Všetky mali betónový obvod a vo väčšine z nich sa viac nachádzal neporiadok a burina, ako čistý piesok. Navyše z mnohých týchto betónových pieskovísk trčali železné tyče, betóny boli často krát poškodené a teda boli nebezpečné pre hry detí.
Z tejto pasportizácie nám vyšlo, že na území mesta Prievidza sa nachádzalo aj 1 139 kusov rôznych detských zariadení. Z tohto množstva bolo takmer 90 % značne poškodených a vôbec nevyhovovali novým legislatívnym predpisom z hľadiska ich bezpečnosti pre deti. Tieto opravy už boli neefektívne a v niektorých prípadoch sa stávalo, že oprava bola drahšia, ako kúpa nového zariadenia.
Môj plán bol v tom čase mimoriadne odvážny, ale doteraz som presvedčený, že správny. Podľa neho sme v meste odstránili všetky tieto nevyhovujúce pieskoviská a detské zariadenia. Vytipovali sme zároveň prvé lokality, kde sme umiestnili úplne nové detské zariadenia, ktoré spĺňali všetky kritéria Európskej únie na bezpečnosť a materiál použitý pri výrobe týchto zariadení.

Pri výbere lokalít, kde sme umiestňovali nové detské zariadenia, sme brali do úvahy viacero faktorov, ktoré ovplyvnili konečné rozmiestnenie nových detských zariadení na území mesta. Medzi najdôležitejšie faktory výberu pozemkov patrilo:
  • vlastníctvo vybraných pozemkov a aby tieto neboli zaťažené žiadnymi inžinierskymi sieťami,
  • rovnosť terénu a jeho dostatočná rozloha (terén nemôže byť svahovitý a musí byť dostatočne veľký, pretože platia normy minimálnej vzdialenosti medzi jednotlivými detskými zariadeniami),
  • minimálna dopravná infraštruktúra v okolí navrhovaných detských zariadení.
Dôležitým faktorom pri výbere novej lokality, kde umiestňujeme nové detské zariadenia je to, aby sa v tejto lokalite nenachádzali športové ihriská a zariadenia pre mládež. Táto podmienka je mimoriadne dôležitá, aby sme eliminovali možné úrazy a problémy, ktoré vychádzajú práve z charakteru hry a správania sa tínedžerov na športových ihriskách. Zároveň sme lokality vyberali tak, aby nové detské zariadenia slúžili pre spádovú oblasť viacerých panelových domov alebo ulíc. Naozaj z dôvodov vyššie uvedených, ale aj z dôvodu finančnej náročnosti nie je možné umiestňovať nové detské zariadenia pred každý panelový dom tak, ako to bolo v minulosti. Treba si uvedomiť, že jedna kompletná zostava detských zariadení tak, ako sme ju umiestňovali v našom meste stojí takmer 10 000 €. (V niektorých častiach mesta sme ju rozdelili na dve menšie zostavy).

Za 5 rokov, počas ktorých sa aktívne venujem problematike nových detských zariadení sme na území mesta vytvorili viac ako 20 lokalít, kde sme nové detské zariadenia umiestnili. Navyše máme vytvorených asi 30 lokalít, kde je umiestnené iba nové pieskovisko s lavičkami pre deti a rodičov. Na území mesta sme odstránili všetky staré, železné a poškodené detské zariadenia vrátane ich betónového upevnenia v zemi. Za toto obdobie investovalo mesto Prievidza do projektu obnovy detských zariadení viac ako 400 000 € (12 miliónov Sk).

Mesto Prievidza bude postupne pokračovať v rozširovaní lokalít, kde budeme umiestňovať nové detské zariadenia. Vždy bude dodržaný princíp ich proporčného rozloženia podľa jednotlivých volebných obvodov. Budovanie nových detských zariadení na území mesta Prievidza je však závislé aj od finančných možností mesta.

Michal Dobiaš
Detail
Detail
Detail
Detail
Detail
Detail
Detail
Detail
Detail
Detail
Detail
Detail
Detail
Detail
Detail
Detail
Detail
Detail
Detail
Detail
Detail
Detail
Zdieľaj článok na: Zdieľaj na Facebooku Facebook

Stránky www.michaldobias.sk prevádzkuje Michal Dobiaš, poslanec MsZ v Prievidzi. Všetky práva vyhradené.

© 2024 Created by WebCreative.info All rights reserved.