Priestory pre život

Priestory pre život nie je len frázou. Sú dôležitou súčasťou života človeka a občana, hlavne v mestských aglomeráciách. Počas mojej práce poslanca MsZ som sa zameral na plánovanie, vytváranie a skrášľovanie verejných priestorov a zlepšovanie životného prostredia v ktorom žijeme. Mojím cieľom je vytvárať nové a nové priestory, priestory, ktoré zaujmú, priestory pre život nás všetkých. Tu prinášam niekoľko pekných príkladov dobrej praxe, kedy sa sny premenili na skutočnosť.
Na Kopaniciach pribudla nová parková lokalita
Všetci si pamätáte lúku na pozemku nachádzajúcu sa medzi Lekárňou na sídlisku Kopanice a vnútro blokmi panelových domov na Ul. energetikov. Práve na tejto lúke mal súkromný investor stavať polyfunkčný objekt, pretože sa jednalo o súkromný pozemok. Na základe mojej iniciatívy schválilo Mestské zastupiteľstvo v Prievidzi uznesením číslo 267/06 zo dňa 27. júna 2006 majetkovo právne vysporiadanie predmetného pozemku formou kúpy s podmienkou, že tento pozemok bude navždy slúžiť ako verejná zeleň a vytvorí sa na ňom nová parková lokalita.
Následne sme v roku 2007 na tomto pozemku umiestnili celú sadu nových detských zariadení spolu s lavičkami a pieskoviskom a v rámci náhradnej výsadby zelene sme vysadili nové stromy. V roku 2008 sme popri jestvujúcich chodníkoch vybudovali osem nových stĺpov verejného osvetlenia.
Následne zmenou číslo 11 Územného plánu mesta Prievidza a doplnkom číslo 7 k VZN mesta Prievidza č. 31/1995 o územnom pláne sídelného útvaru, ktoré boli schválené uznesením mestského zastupiteľstva v Prievidzi číslo 328/09 zo dňa 27. októbra 2009 bola lokalita pod Lekárňou riadne zapísaná ako verejná zeleň – v územnom pláne mesta Prievidza.
V budúcnosti plánujeme zabezpečiť rekonštrukciu hlavného chodníka od lekárne smerom na Ul. energetikov a rozšíriť detské zariadenia o novú a pestrejšiu ponuku. Vivat – nový park.

Michal Dobiaš
Detail
Detail
Detail
Detail
Detail
Detail
Detail
Zdieľaj článok na: Zdieľaj na Facebooku Facebook

Stránky www.michaldobias.sk prevádzkuje Michal Dobiaš, poslanec MsZ v Prievidzi. Všetky práva vyhradené.

© 2024 Created by WebCreative.info All rights reserved.