Deti a mládež

Mesto Prievidza – na ceste k modernému Európskemu mestu – potrebuje definovať hlavné ciele svojej politiky, ako aj spôsoby, ktorými zabezpečí ich realizáciu. Osobitnú pozornosť si pritom zasluhujú práve mladí obyvatelia mesta. Oni budú žiť a pracovať v modernom meste, ktoré ctí všeľudské hodnoty a vytvára podmienky pre dôstojný život všetkých skupín svojich obyvateľov. Ako dlhoročný pracovník s mládežou som dostal priestor na vytváranie podmienok pre prácu s deťmi a mládežou v našom meste.
Ubytovňa Mládež
Jedným zo základných pilierov Koncepcie práce s deťmi a mládežou v meste Prievidza je vybudovanie mládežníckej ubytovne. Vyrastie na sídlisku Kopanice, v priestoroch Centra voľného času SPEKTRUM. Stavať sa začala podľa vzoru podobnej ubytovne, ktorá sa nachádza v obci Veľké Losiny v Českej republike. Pre potreby ubytovne sú vyčlenené dva pavilóny budovy CVČ vrátane prízemného schodiska a zadného vchodu do budovy.

Cieľom ubytovne je vytvoriť podmienky pre lacné a štýlové ubytovávanie mladých ľudí, skupín žiakov, rôznych členov kultúrnych a športových telies, ktoré navštevujú mesto Prievidza a širší región. Ubytovňa Mládež je pozitívnym príkladom vytvorenia dôstojných podmienok pre rôzne kluby, organizácie a združenia, ktoré organizujú letné tábory a iné viacdňové podujatia, vrátane medzinárodných výmen mládeže a podobne.

Máme záujem poskytnúť lacné ubytovanie vo forme študentských alebo internátnych ubytovaní, ale na druhej strane kvalitné a reprezentatívne. Súčasťou ubytovania bude kuchynka pre individuálnu potrebu, toalety, sociálne zariadenia, klubovňa, zasadačka pre väčšie skupiny, prístup do školského areálu, telocvične a iných zariadení Centra voľného času SPEKTRUM Prievidza. Stravovanie pre ubytovaných bude zabezpečené v jedálni CVČ Spektrum.

Ubytovňa Mládež výborne zapadá do kompozície vybudovania mestečka pre mladých. Jej priestor je v budove CVČ Spektrum a teda ubytovaní hostia budú mať možnosť využívať aj priestory samotného CVČ. Kapacita ubytovne je 80 lôžok, čo zodpovedá dvom plným autobusom. Za týmto účelom bolo vybudované zo zadnej strany budovy parkovisko projektované práve pre dva autobusy. Priamo z ubytovne je vchod do budúceho športového areálu, kde vzniknú tri viacúčelové športové ihriská, korčuliarska dráha, tribúna, ale aj iné športové zariadenia. Len 5 minút od ubytovne sa nachádza obľúbený Lesopark.

Celkový rozpočet na rekonštrukciu časti priestorov CVČ Spektrum na mládežnícku ubytovňu predstavoval takmer 170 000 €. Ku dnešnému dňu je zrealizovaná hodnota prác vo výške 170 000 € aj keď priame investície mesta za posledné roky predstavujú čiastku len asi 40 000 €. Výraznú pomoc poskytli sponzori, ktorí nám darovali potrebný stavebný materiál alebo prácu. Veľkú úsporu sme dosiahli aj dobrovoľnou prácou a prácou, ktorú vykonali občania vykonávajúci aktivačnú činnosť v meste Prievidza. Na tento zámer sme získali aj podporu z Ministerstva financií Slovenskej republiky. Na dokončenie ubytovne je ale ešte potrebná investícia vo výške 100 000 €.

Sponzori projektu:
TEZAS spol. s. r. o. Prievidza
SI.TO.RO spol. s. r. o.
HUMONT spol. s. r. o.
PREFABETÓN Koš a.s.
BAK spol. s. r. o.
Prievidzské tepelné hospodárstvo a.s
LEMAS spol. s. r. o.
PRIEMSTAV Stavebná a.s. Nováky
Hotel. EU spol. s. r. o. Bojnice
NBD Prievidza
Informačné centrum mladých Prievidza
Detail
Detail
Detail
Detail
Detail
Detail
Detail
Detail
Detail
Detail
Detail
Detail
Detail
Detail
Detail
Detail
Zdieľaj článok na: Zdieľaj na Facebooku Facebook

Stránky www.michaldobias.sk prevádzkuje Michal Dobiaš, poslanec MsZ v Prievidzi. Všetky práva vyhradené.

© 2024 Created by WebCreative.info All rights reserved.