Deti a mládež

Mesto Prievidza – na ceste k modernému Európskemu mestu – potrebuje definovať hlavné ciele svojej politiky, ako aj spôsoby, ktorými zabezpečí ich realizáciu. Osobitnú pozornosť si pritom zasluhujú práve mladí obyvatelia mesta. Oni budú žiť a pracovať v modernom meste, ktoré ctí všeľudské hodnoty a vytvára podmienky pre dôstojný život všetkých skupín svojich obyvateľov. Ako dlhoročný pracovník s mládežou som dostal priestor na vytváranie podmienok pre prácu s deťmi a mládežou v našom meste.
Nové a dôstojné priestory pre Centrum voľného času SPEKTRUM
Už je to šesť rokov, čo sa Centrum voľného času Spektrum presťahovalo z pôvodných priestorov na Ul. Sama Chalúpku do budovy bývalej Základnej školy na Ul. K. Novackého. Budova školy bola v dosť zlom stave, ale postupnou rekonštrukciou a opravami sa stala dôstojným miestom pre voľnočasové aktivity detí, mládeže, ale i širokej verejnosti mesta Prievidza. Bývalé triedy a učebne sa zmenili na klubovne, vybudovala sa tanečná sála a svoje miesto si tu našlo aj MINI ZOO, ktoré pôvodne sídlilo na Zapotôčkoch. Telocvične, ale aj ostatné priestory sa využívajú nielen počas pracovných dní, ale aj cez víkendy a počas prázdnin.

Postupne sa vybudovala veľká zasadačka, vybavená dataprojektrom, ktorá sa využíva na metodické školenia a spoločenské aktivity, malá zasadačka, ktorá vznikla z nepotrebného a z nepekného skladového priestoru. Počas tohtoročnej prázdninovej činnosti mohli už deti využívať aj zrekonštruované átrium, ktoré sa stalo malou oázou oddychu a relaxu pre malých i veľkých.

Na základe Koncepcie práce s deťmi a mládežou mesta Prievidza, sa v priestoroch CVČ buduje ubytovňa, vďaka ktorej bude možné ešte viac rozšíriť ponuku voľnočasových aktivít nielen pre deti a mládež mesta, ale predstaviť naše meste a život mladých ľudí v ňom aj mladým ľuďom zo Slovenska a zo zahraničia.
Detail
Detail
Detail
Detail
Detail
Detail
Detail
Detail
Detail
Detail
Detail
Detail
Detail
Detail
Detail
Detail
Detail
Zdieľaj článok na: Zdieľaj na Facebooku Facebook

Stránky www.michaldobias.sk prevádzkuje Michal Dobiaš, poslanec MsZ v Prievidzi. Všetky práva vyhradené.

© 2024 Created by WebCreative.info All rights reserved.