Mestské zásahy Prievidza


Hľadajme riešenia pre nedostatky Prievidze

Určite veľmi dobre viete, o čom rozprávam. Každý, kto sa premáva Prievidzou si už určite všimol budovy, priestory či ,,architektonické výjavy“, ktoré už dávno stratili svoj význam, krásu či funkčnosť. Ak by som sa vás spýtal, čomu by ste v našom meste chceli vdýchnuť nový život, ako by ste mi odpovedali?

Váš názor je dôležitý...

Pýtam sa vás, pretože žiadne mesto nemôže existovať bez občanov a už vôbec nie bez tých nespokojných. To, že vám niečo v Prievidzi prekáža, že máte na to svoj názor a viete sa so mnou podeliť aj o svoje návrhy môžete šikovne využiť.

Že ako? Vráťme sa k spomínaným budovám a k tomu, že aj vy by ste niektorým miestam v našom meste chceli vdýchnuť „novú dušu“. Môžete tak spraviť v rámci projektu Mestské zásahy Prievidza. Jeho hlavnou myšlienkou je nájsť body, miesta a situácie v našom meste, ktoré nefungujú tak, ako by mali, alebo neprinášajú obyvateľom to, čo by prinášať mohli.

Zmeňmezaužívaný stereotyp...

To nie je len akési klišé. Ale výzva projektu Mestské zásahy. Som presvedčený o tom, že vo verejnom priestranstve môžu aj malé zmeny priniesť veľký efekt. Len sa netreba báť zmeniť veci a zároveň dbať na cit a osobný záujem.

Prievidza je dobré miesto pre život a jej budúcnosť môže ovplyvniť každý z nás. Do projektu sa môžu zapojiť architekti, záhradní architekti, umelci či iní odborníci, ale aj bežní obyvatelia. Každý totiž hľadá zanedbané alebo nefunkčné miesta a navrhuje pre ne nové a reálne riešenia alebo podoby. Ak vám počas čítania týchto riadkov nejaká tá myšlienka preletela hlavou, je to dobrý začiatok.

Nepotrebujete byť nutne architekt... mestským zásahom môže pomôcť aj vaša inšpirácia.

Čo môže urobiť občan...

Vytipujte vo svojom okolí miesto, lokalitu alebo časť územia, ktoré nefungujú tak, ako by mali, alebo neprinášajú obyvateľom to, čo by prinášať mohli. Alebo jednoducho sa Vám nepáči. Odfoťte túto lokalitu, napíšte pár riadkov o nej a všetko spolu pošlite e-mailom na adresu: info@spolusmeprievidza.sk.. Práve Váš podnet môže byť inšpiráciou pre architektov.

Čo môže urobiť architekt...

Navrhnite pre nefunkčné miesta alebo lokality v Prievidzi nové riešenia alebo nový vzhľad. Naozaj to nemusia byť drahé a bombastické riešenia, pretože niekedy je menej viac. Niekedy aj drobné veci dokážu urobiť veľký osoh. Nemusíte sa však iba inšpirovať podnetmi od obyvateľov, aj sami si môžete vybrať lokalitu alebo prvok, do ktorého sa pustíte. Každá myšlienka alebo konkrétny návrh by mal pozitívne vplývať na bezpečnosť a využitie verejného priestoru.

Viac informácií o tom, ako sa zapojiť do projektu Mestské zásahy Prievidza nájdete na webovej stránke projektu: http://zasahy.spolusmeprievidza.sk/

Stránky www.michaldobias.sk prevádzkuje Michal Dobiaš, poslanec MsZ v Prievidzi. Všetky práva vyhradené.

© 2023 Created by WebCreative.info All rights reserved.