Odpočet mojej práce

Čo sa dá urobiť za 12 rokov z pozície poslanca? Všetko aj nič.

Milí spoluobčania,

predstavujem vám, čo sa dá urobiť za 12 rokov práce z pozície poslanca Mestského zastupiteľstva v Prievidzi. Okrem toho aj to, čo sa urobiť nedá.

Každý deň uvažujem, ako využiť svoje poslanecké možnosti a pomôcť nášmu mestu. Za 12 rokov sa mi toho veľa podarilo i nepodarilo, dokonca som niečo aj pokazil. Avšak ako sa hovorí: „Kto nič nerobí, nemôže nič pokaziť!“

Na mnohých aktivitách sa priamo alebo nepriamo podieľalo množstvo ľudí, ktorým patrí moja úprimná vďaka. Všetko sú to aktivity, ktoré sa realizovali na základe mojej iniciatívy alebo mojich poslaneckých návrhov. Mnohé z aktivít podporili aj ostatní kolegovia poslanci MsZ pri hlasovaniach v orgánoch mesta, ktorým taktiež ďakujem.

Prioritne som sa venoval sídlisku Kopanice, no mnohé moje aktivity mali celomestský alebo nadregionálny charakter. Som totiž poslancom za volebný obvod Kopanice a 8 rokov som aj predsedom Výboru volebného obvodu č. IV – Kopanice. Avšak mám rád celú Prievidzu a ešte viac vtedy, keď sa v nej hýbu veci k lepšiemu. Pretože Prievidza je dobré miesto pre život.

Nech sa páči, pozrite si, ako vyzeralo mojich 12 poslaneckých rokov.

Práca s deťmi a mládežou

Koncepcia práce s deťmi a mládežou
Na deťoch mi záleží a dlhodobo sa venujem aktivitám pre ich lepší život. Vypracoval som Koncepciu ochrany a podpory detí a mládeže v meste Prievidza do roku 2007, ktorá bola schválená Mestským zastupiteľstvom v Prievidzi. Bol to prvý prierezový materiál na úrovni mesta Prievidza, ktorý sa dotýkal práce s deťmi a mládežou. Prievidza sa tak stala akousi prvou lastovičkou v práci s deťmi a mládežou na Slovensku a často bola použitá ako príklad dobrej praxe.

V roku 2007 som začal pracovať na Koncepcii práce s deťmi a mládežou v meste Prievidza na roky 2008–2014. Jej schválením sa rozšírili ciele mesta v oblasti práce s deťmi a mládežou a vytvorili nové podmienky jej financovania.

Ako výsledok mojej snahy získalo mesto Prievidza dvakrát po sebe prestížne ocenenie Rady mládeže Slovenska MOST – za prínos mesta v oblasti práce s deťmi a mládežou.

Moderné priestory pre Centrum voľného času Spektrum
Teším sa, keď deti majú svoje koníčky či záľuby a chcú sa v nich zlepšovať. Aj preto som inicioval presťahovanie Centra voľného času Spektrum z pôvodných priestorov bytového domu na Ul. Sama Chalúpku do lepšej a krajšej budovy bývalej Základnej školy na Ul. K. Nováckeho.

V týchto priestoroch postupne rastie dôstojné a moderné miesto pre prácu a deťmi a mládežou. Bývalé triedy a učebne sa zmenili na klubovne, vybudovala sa tanečná sála a svoje miesto si tu našlo aj MINI ZOO. Telocvične, ale aj ostatné priestory sa využívajú nielen počas pracovných dní, ale aj cez víkendy a počas prázdnin. Postupne sme zriadili veľkú zasadačku, ktorá sa využíva na metodické školenia a spoločenské aktivity a malá zasadačka, ktorá vznikla z nepotrebného skladového priestoru. Deti majú k dispozícii aj športový areál a vonkajšie átrium. A ja som rád, že takýto priestor v Prievidzi máme.

Ubytovňa Mládež
Jedným zo základných pilierov práce s deťmi a mládežou je vybudovanie mládežníckej ubytovne. Aj o to sa pilne snažíme.

Vyrastie na sídlisku Kopanice, v priestoroch Centra voľného času Spektrum. Cieľom ubytovne je vytvoriť podmienky pre lacné a štýlové ubytovávanie mladých ľudí a rôznych členov kultúrnych a športových telies, ktoré navštevujú naše mesto a región. Zároveň vytvorí dôstojné podmienky pre organizovanie letných táborov, medzinárodných výmen mládeže a iných viacdňových podujatí.

Ubytovňa Mládež výborne zapadá do koncepcie vybudovania mestečka pre mladých. Keďže vznikne v budove CVČ Spektrum, ubytovaní hostia budú mať možnosť využívať aj priestory samotného CVČ. Priamo z ubytovne je vchod do športového areálu a len 5 minút od ubytovne sa nachádza obľúbený Lesopark. Jednoducho nádhera :)

Ubytovňu sa mi dokončiť ešte nepodarilo, na jej úplné dobudovanie je potrebných ešte približne 100 000 €.

Nové priestory pre život

Nové detské zariadenia
Každému mestu by malo záležať aj na najmladších občanoch a malo by im vytvárať bezpečné a funkčné detské ihriská. Bez nich by totiž bolo aj menej detských spomienok.

Preto som v lete 2006 vypracoval Plán obnovy pieskovísk a detských zariadení na území mesta Prievidza, ktorý Mestské zastupiteľstvo schválilo dňa 22. augusta 2006. Na území mesta sa vtedy nachádzalo takmer 250 pieskovísk. Všetky mali betónový obvod a vo väčšine z nich sa nachádzalo viac neporiadku a buriny, ako čistého piesku. Navyše z mnohých týchto betónových pieskovísk trčali železné tyče a betóny boli častokrát poškodené, a teda nebezpečné pre hry detí.

Okrem pieskovísk sa v Prievidzi nachádzalo aj 1139 rôznych detských zariadení. Z tohto množstva bolo takmer 90 % značne poškodených a vôbec nevyhovovali novým legislatívnym predpisom z hľadiska bezpečnosti pre deti. Opravy týchto zariadení už boli neefektívne a v mnohých prípadoch sa stávalo, že oprava by bola bývala drahšia, ako kúpa nového zariadenia.

Môj plán bol v tom čase mimoriadne odvážny, ale doteraz som presvedčený, že správny. Chcel som vybudovať nové detské zariadenia a odstrániť tie staré. A mesto aj v súčasnosti pokračuje v budovaní nových detských zariadení. Ostáva len tlieskať a ihriská využívať.

Plastové lavičky pre Prievidzu
Naštartoval som osádzanie plastových lavičiek. Ešte v roku 2004 som totiž navrhol, aby mesto Prievidza vymieňalo staré poškodené drevené dosky na lavičkách za estetické plastové profily. Tie majú takmer neobmedzenú trvácnosť, nepodliehajú poveternostným vplyvom a netreba ich ošetrovať ani natierať. Dôležitý je aj ekologický aspekt, keďže plastové laty sa vyrábajú z PET fliaš a iného plastového odpadu.

Súčasťou tejto aktivity bola nezvyčajná súťaž pre domové samosprávy, ktoré za 40 kg vyzbieraných PET fliaš získali plastovú lavičku. Neskôr som navrhol dodávanie plne plastových lavičiek do Prievidze, ktoré sú rovnako vyrobené z platových odpadov. Tieto lavičky sa osvedčili a aj v súčasnosti sa stále dodávajú do mesta.

Zrekonštruovaná rozhľadňa v Lesoparku
Prievidza má viacero krásnych miest, ktoré si zaslúžia pozornosť obyvateľov i návštevníkov. Jedným z nich je rozhľadňa v Lesoparku, ktorá začínala chátrať. To si naša prievidzská rozhľadňa jednoducho nezaslúžila. Preto som sa rozhodol vrátiť jej život. Spolu s viacerými dobrovoľníkmi sme ju v lete 2014 zrekonštruovali a dnes je ako nová. Verím, že sa na nej raz spolu stretneme.

Park pod Lekárňou
Na sídlisku Kopanice sa medzi Lekárňou a blokmi panelových domov na Ul. Energetikov nachádzala veľká lúka. A práve tu mal súkromný investor stavať polyfunkčný objekt, pretože sa jednalo o súkromný pozemok.

Na základe mojej iniciatívy schválilo Mestské zastupiteľstvo v Prievidzi kúpu tohto pozemku s podmienkou, že bude navždy slúžiť ako verejná zeleň a vytvorí sa na ňom nová parková lokalita. V roku 2007 sme na tomto pozemku umiestnili celú sadu nových detských zariadení spolu s lavičkami a pieskoviskom a v rámci náhradnej výsadby zelene sme vysadili nové stromy. V roku 2008 sme popri jestvujúcich chodníkoch vybudovali osem nových stĺpov verejného osvetlenia. Následne bola táto lokalita v územnom pláne riadne zapísaná ako verejná zeleň.

Čerešňový sad
Od športového areálu Centra voľného času Spektrum v Prievidzi pozdĺž Ulice Nad Terasami je nádherná "zelená" plocha, ktorú Prievidžania poznajú ako Čerešňový sad. Táto oblasť bola pôvodne určená na výstavbu rodinných domov. Vyrásť ich tu malo viac ako 40.

Už v roku 2005 som prvý raz inicioval záchranu tejto lokality a jej premenu na verejnú zeleň a nový park. Od roku 2006 prebiehalo zisťovanie vlastníkov pozemkov a asi tretinu pozemkov sa nám podarilo získať do vlastníctva mesta. V roku 2009 sme zmenili územný plán mesta, kde bola lokalita Čerešňový sad riadne zapísaná ako verejná zeleň. Následne sa začalo s rekultiváciou a dnes máme pred sebou stále ešte veľa práce. Avšak pevne verím, že výsledok bude naozaj stáť za to. Po dokončení rekultivácie územia začneme budovať nové zariadenia pre deti a mládež, ale aj špeciálne zariadenia pre seniorov a starších ľudí. Pribudnú nové chodníky a lavičky, osvetlenie a v časti za jestvujúcimi garážami aj vzorový výbeh pre psov. V skratke, pribudne ďalšia radosť bývať v Prievidzi.

Zbúranie starých a ošarpaných budov na severe
Občas som sa snažil nielen budovať, ale aj búrať. Príkladom sú dotláčacie stanice na sídlisku Kopanice. Boli v katastrofálnom stave a prekážali nielen mne, ale aj samotným obyvateľom sídliska. Zbúraniu tej prvej som sa začal aktívne venovať už v lete 2009. Podarilo sa to až pred pár mesiacmi. Sutiny, ktoré z nej ostali, nie sú však koncom jej príbehu. Pokračuje snom o vytvorení zelene, lavičiek a zútulnenia prostredia pre deti a ich rodičov. Tú druhú, na Ul. M. Gorkého sme zbúrali doslovne pred niekoľkými dňami. Aj tam chceme viac zelene pre našich obyvateľov.

Zrekonštruované námestie na Ul. energetikov
Ďalšia pýcha sídliska Kopanice je Námestie na Ul. Energetikov. To prešlo v roku 2010 kompletnou rekonštrukciou.

Moje takmer ročné rokovania s investorom boli korunované úspechom. Náklady na rekonštrukciu námestia dosiahli sumu takmer 100-tisíc eur a v plnej miere ich znášal súkromný investor. Mesto sa na tejto rekonštrukcii priamo nepodieľalo, umožnilo však investorovi získať do prenájmu časť pozemku za symbolické nájomné, na ktorom vybudoval prízemný objekt s drobnými prevádzkami. Vybudovaný prízemný objekt vhodne uzatvára námestie od hlavnej cesty a zároveň tvorí akúsi hlukovú bariéru medzi letnou terasou a obytnou zónou. V rámci rekonštrukcie námestia bola položená nová zámková dlažba, opravená fontána, umiestnené nové stĺpy verejného osvetlenia, lavičky a smetné nádoby. Celkový vzhľad námestia dotvára nová zeleň.

Staré podchody nahradil nový chodník
Pamätáte si ešte na staré podchody na sídlisku Kopanice? Boli dva. Jeden pri potravinách Jednota a druhý pri Mestskej polícií. Podchody boli postavené ešte v roku 1977, no nikdy neboli skolaudované. Zdržiavali sa v nich neprispôsobivé osoby, bol tam neporiadok a šíril sa odtiaľ zápach. Nepomohlo ani pravidelné čistenie podchodov zo strany mesta. Po rôznych neúspešných pokusoch mesta o využitie týchto priestorov som v roku 2007 navrhol ich zasypanie a uzatvorenie.

Vnútro podchodov bolo pri končiacom sa schodisku zamurované a schodisko zasypané. V budúcnosti je ich tak možné opätovne využiť. Nad podchodmi, ktoré boli pri potravinách Jednota, je vybudovaný úplne nový chodník a parkovacie miesta a nad podchodmi pri Mestskej polícií bola zrealizovaná výsadba zelene. A tak si hovorím, konečne využité podchody!

Cestovný ruch

Turisticko-informačná kancelária mesta
Turizmus v meste Prievidza? Samozrejme, áno, veď prečo nie? Turizmu v našom meste pomohol aj môj návrh na založenie Turisticko-informačnej kancelárie mesta Prievidza.

Moje riešenie spočívalo v založení neziskovej organizácie Turisticko-informačná kancelária mesta Prievidza. Už prvé výsledky práce potvrdili správnosť tohto riešenia. Počet klientov vzrástol z 8 644 v roku 2007 na 22 767 v roku 2009. Nehovoriac o tom, že TIK má konečne svoje dôstojné a vhodne upravené priestory, ktoré dotvárajú celkový záujem mesta Prievidza o turistov, návštevníkov a rozvoj cestovného ruchu.

Zlatá prievidzská cesta
Zlatá prievidzská cesta je nový produkt cestovného ruchu v našom meste. Je to komplexný prehliadkový okruh mestom Prievidza, v rámci ktorého môžu návštevníci mesta odhaľovať skutočné príbehy na autentických miestach, spomienky starých Prievidžanov a aj legendy o našom meste. Prehliadková trasa ponúka prehliadku zachovalých architektonických pamiatok, prírodných krás, významných objektov a aj objektov, ktoré už neexistujú.

Zlatú prievidzskú cestu som vypracoval v podobe projektu, ktorý mesto Prievidza predložilo ako žiadosť o poskytnutie dotácie z prostriedkov PHARE Európskeho spoločenstva. Na jeho realizáciu sme tak získali grant vo výške 24 583 eur.

Kniha Prievidza na starých pohľadniciach
Mestu som venoval veľký dar. Vydal som knihu Prievidza na starých pohľadniciach. Kniha svojím rozmerom nie je veľká, je však veľká svojím obsahom, keďže reprezentuje súbor pohľadníc, ktoré sú obrazom Prievidze z konca 19. a prvej polovice 20. storočia. Pohľadnice z tohto obdobia sú dokumentom zmien tlačiarenských techník, estetických názorov a vkusu, ale i štátoprávneho usporiadania. Otvára tak historické obzory, ktoré mu svojským spôsobom dávajú dôkazy o tom, ako sa v dobách dávno minulých žilo. Posolstvo do tejto knihy osobne napísal emeritný arcibiskup Róbert Bezák.

Vzbura prievidzských žien
História je pre mňa veľmi dôležitá. A samozrejme nielen pre mňa, ale aj pre naše mesto. Zorganizoval som iniciatívu Vzbury prievidzských žien, ktorej cieľom bolo vytvorenie tradície veľkých výročných trhov, ktoré sa konali v Prievidzi od 15. storočia. Malo ísť o trojdňový dobový trh na Námestí slobody v Prievidzi, ktorého atmosféru mali dotvárať dobové stánky, šiatre, historické kostýmy predávajúcich, predaj suvenírov, remeselníckych a tradičných výrobkov a podobne.

Na zatraktívnenie a spestrenie dobového trhoviska sme chceli vytvoriť divadelnú tradíciu vo forme festivalu Vzbura prievidzských žien. Mala byť zameraná na divadelné, tanečné, zvukové a obrazové prevedenie ojedinelej formy protestu v európskych dejinách, keď sa 18. marca 1771 vzbúrili prievidzské ženy proti vyhláseniu neplatnosti mestských výsad a privilégií. Tento projekt žiaľ nebol podporený z prostriedkov Európskej únie. Jeho časť však bola zrealizovaná v podobe jednotných, drevených predajných stánkov, ktoré sa dodnes používajú pri rôznych trhoch. Tieto predajné stánky sú dotvorené drevorezbou historických budov, uličiek a pamiatok starej Prievidze. Ostáva si teda na Vzburu prievidzských žien len spomenúť pri pohľade na predajné stánky na námestí. A možno aj na mňa.

Mesto pre občana

Efektívna komunikácia s občanmi
Vzájomnú komunikáciu s obyvateľmi mesta považujem za základ pri výkone môjho poslaneckého mandátu.

Neskrývam sa pred občanmi mesta. Netajím svoje mobilné telefónne číslo. Odpovedám na všetky e-maily od občanov. Mám pre nich zriadenú svoju vlastnú internetovú stránku, na ktorej informujem o všetkých mojich aktivitách, poslaneckých návrhoch a názoroch. Zároveň mám vytvorenú verejnú stránku na sociálnej sieti Facebook, kde s občanmi pravidelne diskutujem. Vlastnú komunitnú stránku na Facebooku má dokonca aj sídlisko Kopanice.

Obyvatelia mesta sú pre mňa zdrojom inšpirácie, nápadov a práve vďaka nim som mohol veľa vecí vyriešiť. Ďakujem vám, že mi voláte, píšete a zaujímate sa o veci v našom meste.

Poslanecké návrhy a iniciatívy
Od zloženia prvého poslaneckého sľubu v roku 2003 som aktívnym poslancom Mestského zastupiteľstva v Prievidzi. Počas výkonu mandátu poslanca MsZ v Prievidzi som iba na rokovaní Mestského zastupiteľstva predložil viac ako 70 poslaneckých návrhov alebo iniciatív. Väčšina z nich bola schválená. 8 rokov som bol predsedom komisie mládeže a voľnočasových aktivít pri MsZ. Takmer 2 roky predsedom komisie regionálneho rozvoja. Od roku 2006 som predsedom Výboru volebného obvodu č. IV – Kopanice. Zastupoval som mesto v rôznych radách a združeniach.

Vážení spoluobčania,
toto je moja poslanecká história. Dá sa toho urobiť naozaj veľa. Stačí sa len pozerať, sledovať okolie, prechádzať sa po meste, počúvať Vás, byť správne tvrdohlavý a veriť, že Prievidza je dobré miesto pre život.

V rámci tohto odpočtu práce som sa nevenoval bežným povinnostiam poslanca MsZ. Bežnú agendu ako je oprava chodníkov a ciest, či budovanie nových parkovacích plôch považujem za samozrejmosť preto ich tu nespomínam.

Odpočet práce poslanca MsZ v Prievidzi, Predkladá: Michal Dobiaš

Stránky www.michaldobias.sk prevádzkuje Michal Dobiaš, poslanec MsZ v Prievidzi. Všetky práva vyhradené.

© 2023 Created by WebCreative.info All rights reserved.