Cestovný ruch

Hlavným účelom pôsobenia mesta Prievidza v oblasti rozvoja cestovného ruchu je vytvorenie jeho dobrého imidžu a zlepšenie služieb v oblasti poskytovania informácií a poradenstva v oblasti cestovného ruchu, vrátane zabezpečenia profesionálnej propagácie cestovného ruchu v meste s previazaním na región horná Nitra ako celku. Cestovnému ruchu v meste Prievidza sa venujem od roku 2007.
Turisticko-informačná kancelária mesta Prievidza, n. o.
Od roku 2006 som upozorňoval na problémy a nedostatky v práci Turisticko-informačnej kancelárie mesta Prievidza. V tomto období zabezpečovala pre mesto Prievidza činnosť TIK na základe zmluvného vzťahu tretia osoba. Uznesením Mestského zastupiteľstva v Prievidzi číslo 154/07 zo dňa 30. mája 2007 bol schválený môj návrh riešenia problémov TIK Prievidza. Moje riešenie spočívalo v ukončení všetkých doterajších zmluvných vzťahov a v založení neziskovej organizácie Turisticko-informačná kancelária mesta Prievidza. Jej zakladateľom bolo mesto Prievidza.

TIK mesta Prievidza, n. o. bola založená uznesením Mestského zastupiteľstva v Prievidzi číslo 300/07 zo dňa 25. septembra 2007. Za predsedu správnej rady TIK mesta Prievidza, n. o. som bol zvolený ja. V roku 2008 sa riaditeľkou TIK mesta Prievidza, n. o. na môj návrh stala Ing. Lýdia ONDREJKOVÁ. Už prvé výsledky práce novej neziskovej organizácie potvrdili správnosť tohto riešenia. Počet klientov vzrástol z 8 644 v roku 2007 na 22 767 v roku 2009. Nehovoriac o tom, že TIK Prievidza má konečne svoje dôstojné a vhodne upravené priestory, ktoré dotvárajú celkový záujem mesta Prievidza o turistov, návštevníkov a rozvoj cestovného ruchu.

Michal Dobiaš
Detail
Detail
Detail
Zdieľaj článok na: Zdieľaj na Facebooku Facebook

Stránky www.michaldobias.sk prevádzkuje Michal Dobiaš, poslanec MsZ v Prievidzi. Všetky práva vyhradené.

© 2024 Created by WebCreative.info All rights reserved.