Cestovný ruch

Hlavným účelom pôsobenia mesta Prievidza v oblasti rozvoja cestovného ruchu je vytvorenie jeho dobrého imidžu a zlepšenie služieb v oblasti poskytovania informácií a poradenstva v oblasti cestovného ruchu, vrátane zabezpečenia profesionálnej propagácie cestovného ruchu v meste s previazaním na región horná Nitra ako celku. Cestovnému ruchu v meste Prievidza sa venujem od roku 2007.
Vzbura prievidzských žien
Cieľom Vzbury prievidzských žien je vytvorenie tradície veľkých výročných trhov, ktoré sa na území mesta Prievidza uskutočňovali od 15. storočia na základe významnej polohy mesta na križovatke obchodných ciest. Pôjde o trojdňový dobový trh na Námestí slobody v Prievidzi, ktorého atmosféru budú dotvárať dobové stánky, šiatre, historické kostýmy predávajúcich, predaj suvenírov, remeselníckych a tradičných výrobkov a podobne. Celkovú tvár trhoviska bude dopĺňať pouličné živé aj bábkové divadielko, čapovanie piva v historickom drevenom výčape, fiktívny predaj koní, hospodárskych zvierat a iné.

Na zatraktívnenie a spestrenie dobového trhoviska zároveň vytvoríme divadelnú tradíciu vo forme festivalu „Vzbura prievidzských žien“. Táto bude zameraná na divadelné, tanečné, zvukové a obrazové prevedenie ojedinelej formy protestu v európskych dejinách, keď sa 18. marca 1771 vzbúrili prievidzské ženy proti vyhláseniu neplatnosti mestských výsad a privilégií.

Vzbura prievidzských žien je zatiaľ v podobe môjho projektového zámeru, nakoľko projekt ktorý bol predložený ako žiadosť o poskytnutie dotácie na jeho realizácie z programu PHARE Európskeho spoločenstva nebol podporený. Jeho cieľom je vytvorenie nového produktu cestovného ruchu v meste Prievidza ako súčasť Zlatej prievidzskej cesty a celkovej snahy mesta Prievidza a rozvoj cestovného ruchu.

Názov dokumentu Download
Zhrnutie projektu Vzbura prievidzských žien
Detail
Zdieľaj článok na: Zdieľaj na Facebooku Facebook

Stránky www.michaldobias.sk prevádzkuje Michal Dobiaš, poslanec MsZ v Prievidzi. Všetky práva vyhradené.

© 2024 Created by WebCreative.info All rights reserved.