Cestovný ruch

Hlavným účelom pôsobenia mesta Prievidza v oblasti rozvoja cestovného ruchu je vytvorenie jeho dobrého imidžu a zlepšenie služieb v oblasti poskytovania informácií a poradenstva v oblasti cestovného ruchu, vrátane zabezpečenia profesionálnej propagácie cestovného ruchu v meste s previazaním na región horná Nitra ako celku. Cestovnému ruchu v meste Prievidza sa venujem od roku 2007.
Zlatá prievidzská cesta
Zlatá prievidzská cesta je komplexný prehliadkový okruh mestom Prievidza, v rámci ktorého budú môcť návštevníci mesta odhaľovať skutočné príbehy na autentických miestach, spomienky starých Prievidžanov, až po neuveriteľné legendy, jedná sa teda o prechádzku starou históriou mesta od úsvitu dejín až po doby nedávno minulé.

Prehliadková trasa ponúka prehliadku zachovalých architektonických pamiatok, prírodných krás, významných objektov, objektov, ktoré už neexistujú a iných skutočností, ktoré dopĺňajú príbeh „Zlatá prievidzská cesta“. Celý projekt má za cieľ zatraktívniť mesto Prievidza pre turistov a netradičným spôsobom predstaviť jeho históriu, ako aj postupne budovať historické vedomie a zdravý lokálpatriotizmus.

Zlatá prievidzská cesta je nový produkt cestovného ruchu, ktorého globálnym cieľom je zatraktívniť Mesto Prievidza pre turistov a návštevníkov mesta, prispieť k tvorbe imidžu a propagácie aktivít pre cestovný ruch.

Zlatú prievidzská cestu som vypracoval v podobe projektu, ktorý mesto Prievidza predložilo ako žiadosť o poskytnutie dotácie z prostriedkov PHARE Európskeho spoločenstva. Mesto Prievidza získalo na jeho realizáciu grant vo výške 24 583 EURO.

Virtuálnu Zlatú prievidzskú cestu nájdete na: www.zpc.prievidza.sk

Názov dokumentu Download
Zhrnutie projektu Zlatá prievidzská cesta
Detail
Zdieľaj článok na: Zdieľaj na Facebooku Facebook

Stránky www.michaldobias.sk prevádzkuje Michal Dobiaš, poslanec MsZ v Prievidzi. Všetky práva vyhradené.

© 2024 Created by WebCreative.info All rights reserved.